Αρχεία και φυσική αγωγή


Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρικό και περιφερειακά) καθώς και οι Βιβλιοθήκες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, φαίνεται πως χρειάζονται προσωπικό, πολύ προσωπικό, για τη λειτουργία τους, γι’ αυτό και γίνονται τόσες αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από το καλοκαίρι. Οι τελευταίες μάλιστα συμπληρωματικές αποσπάσεις έγιναν μόλις προχθές 28 Σεπτεμβρίου (βλ. ανακοινώσεις Υπουργείου Παιδείας).

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι ανάγκες σε προσωπικό των Αρχείων και των Βιβλιοθηκών θα έπρεπε να καλύπτονται από τους πτυχιούχους Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας. Επειδή όμως η σημερινή κατάσταση καθιστά πολυτέλεια την πρόσληψη νέου προσωπικού, η εκ των ενόντων κάλυψη των στοιχειωδών έστω αναγκών των υπηρεσιών, είναι αναντίρρητα ευχής έργο, εφόσον βέβαια μέσω των αποσπάσεων πράγματι οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν έστω και στοιχειωδώς. Οι φετινές αποσπάσεις περιλαμβάνουν μια αξιοσημείωτη ποικιλία ειδικοτήτων: δασκάλους, καθηγητές φιλολόγους, θεολόγους, αγγλικής και γαλλικής φιλολογίας, πληροφορικής, γυμναστές.

Παρότι διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις για το τί μπορεί κάποιος να προσφέρει, ειδικά στα Αρχεία, αν δεν γνωρίζει το Αρχείο έστω ως χώρο έρευνας, μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα, κατανοώ την παρουσία των περισσοτέρων από τις παραπάνω ειδικότητες.

Εκείνο που αδυνατώ να κατανοήσω είναι οι αποσπάσεις καθηγητών κλάδου ΠΕ11, δηλαδή Γυμναστών σε Αρχεία και Βιβλιοθήκες και ιδίως σε Αρχεία. Ποια ανάγκη της Υπηρεσίας καλύπτεται από τη συγκεκριμένη ειδικότητα; Τί μπορεί να προσφέρει ένας Γυμναστής σε ένα Αρχείο, πέραν, πιθανόν, της φροντίδας για τη φυσική κατάσταση των υπαλλήλων της υπηρεσίας (εφόσον βέβαια υπάρχουν);

Ας με συγχωρήσουν οι φίλοι γυμναστές, αλλά η απορία μου παραμένει: ποια σχέση μπορεί να έχει η δική τους ειδικότητα με ένα Αρχείο;

2 thoughts on “Αρχεία και φυσική αγωγή

  1. Δεν θεωρώ πιο σχετικούς με τη βιβλιοθήκη και το αρχείο τους φιλόλογους από τους μαθηματικούς ή τους γυμναστές, ούτε τους ιστορικούς πιο σχετικούς με τα αρχεία από όσο τους δασκάλους. Η εργασία, η χρήσιμη και αποτελεσματική εργασία σε τέτοιες υπηρεσίες, δεν έχει να κάνει με την «αγάπη για το βιβλίο», ή την «αγάπη για την έρευνα». Οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία δεν είναι φιλολογικές βραδιές (πολύ σημαντικό πράγμα η λογοτεχνία δεν το συζητάμε). Οι βιβλιοθήκες εδώ και δεκατείες σχέση έχουν με την πληροφορία, όση σχέση έχουν με τη λογοτεχνία, άλλη τόση έχουν με την πολιτική, τα μαθηματικά, τη φυσική, τις τέχνες, τον αθλητισμό και όλες τις θετικές ή θεωρητικές επιστήμες. Τα αρχεία δεν είναι μόνο ιστορία, αλλά είναι και διοίκηση και εκπαιδευτικό σύστημα και φορολογία και χιλιάδες άλλα στοιχεία και σημεία της γραφειοκρατίας του κράτους.

    Οι βιβλιοθηκονόμοι και οι αρχειονόμοι υπάρχουν όχι γιατί είναι ειδικοί στην ιστορία, τη φιλολογία, τα μαθηματικά, τον αθλητισμό, την πυρηνική φυσική, την αισθητική, την τέχνη, τη δημόσια διοίκηση κοκ. Υπάρχουν γιατί είναι απαραίτητοι, ως ειδικευμένοι γι’ αυτό, για να συγκεντρώσουν, να οργανώσουν και να προσφέρουν τη γνώση που βιβλιοθήκες και αρχεία περιέχουν. Βιβλιοθηκονόμοι και αρχειονόμοι δουλεέυουν για να δημιουργήσουν σημεία πρόσβασης στο χάος της πληροφορίας.

    Αδυνατώ να εξηγήσω τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πάσης ειδικότητας σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Πόσο μάλλον που η εκπαίδευση στενάζει από τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

    • … μην ξεχνάμε και τις σχολικές βιβλιοθήκες, ομοίως…αλλά και πόσες άλλες στελεχώνονται από υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων…χρόνια τώρα…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.