Το βιβλίο χάνει το Κέντρο του

2013.01.17-ekebiΗ παιδεία δεν είναι πολυτέλεια. Υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να βγει μια χώρα από την κρίση, η οποία όπως φαίνεται θα είναι μακρόχρονη. Είναι το αναγκαίο ανάχωμα για να κρατήσουν οι πολίτες της ό,τι μπορεί να κρατηθεί, αλλά και το αναγκαίο φίλτρο, για να πετάξουν ό,τι τους οδήγησε σ’ αυτήν.

Η κατάργηση του ΕΚΕΒΙ, με αφορμή δυσλειτουργίες ή σκάνδαλα, δηλώνει ουσιαστικά απαξίωση της 19χρονης προσφοράς του Κέντρου στον χώρο του βιβλίου, αδιαφορία για το βιβλίο, αδιαφορία για τον πολιτισμό. Όταν διαπιστώνονται προβλήματα λειτουργίας σε έναν οργανισμό, η λύση δεν είναι η κατάργηση, αλλά η εξυγίανσή του, ειδικά μάλιστα όταν αυτός είναι ζωτικής σημασίας για τον χώρο τον οποίο υπηρετεί, όπως το ΕΚΕΒΙ. Ο ακρωτηριασμός είναι η έσχατη λύση στο σώμα που πάσχει, διαφορετικά ο κόσμος μας θα ήταν ένας κόσμος ακρωτηριασμένων.

Φαίνεται όμως πως το ΕΚΕΒΙ είναι από τους πρώτους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που πληρώνει το τίμημα, στο πλαίσιο της κατάργησης φορέων και οργανισμών η οποία προχωρεί με τη λογική των αριθμών, χωρίς να κρίνεται η χρησιμότητά τους, παράμετρος που, αν λαμβανόταν υπόψη, δεν θα οδηγούσε στην κατάργηση υπηρεσιών που είναι αναγκαίες, αλλά υπηρεσιών που είναι άχρηστες, οι οποίες σήμερα δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο ύπαρξης.