Για την αξιολόγηση και πάλι

Ένα μήνα μετά την οριστική υποβολή των φακέλων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, η Γραμματεία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποστέλλει (21.1.2013) διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης!

Χρειάζονται ακόμη διευκρινίσεις, όταν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο επανειλημμένα αποστέλλονταν διορθώσεις επί διορθώσεων της αρχικής απόφασης και των κριτηρίων! Αυτός ο χορός των διορθώσεων και των διευκρινίσεων αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, τη σοβαρότητα με την οποία σχεδιάστηκε και υλοποιείται η αξιολόγηση.

Η όλη διαδικασία απαξιώθηκε πριν καν ξεκινήσει…

Advertisements