Εισαγωγικές εξετάσεις στα πρότυπα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια – «Αγωνία» τέλος

exetaseis2

Τέλος η αβεβαιότητα για τις εξετάσεις στα πρότυπα πειραματικά σχολεία! Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας. [http://www.minedu.gov.gr/index.php/home/dioikitika-eggrafa-mainmenu/58-eggrafa-protobathmias-ekpaideysis/9396-20-02-13-2013-2014.html]. Πλέον γνωρίζουμε και επισήμως ό,τι γνωρίζαμε ήδη από την Κυριακή από το Βήμα της Κυριακής.

Ορίζεται λοιπόν δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, για την εισαγωγή στα πρότυπα πειραματικά γυμνάσια, και δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), για την εισαγωγή στα πρότυπα πειραματικά λύκεια.

Για τα γυμνάσια ελέγχονται οι δεξιότητες (όχι οι γνώσεις) που απόκτησαν οι μαθητές σε τρία πεδία: στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας (ανάγνωση, κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, παραγωγή γραπτού λόγου), στα Μαθηματικά (κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατύπωση αιτιολογήσεων και μαθηματικών συλλογισμών), στα Φυσικά (κατανόηση φυσικών φαινομένων που συναντώνται στην καθημερινή ζωή και διατύπωση παρατηρήσεων, συμπερασμάτων και προτάσεων για το σχεδιασμό ενός απλού πειράματος).

Για τα λύκεια ελέγχονται οι δεξιότητες και οι γνώσεις που απόκτησαν οι μαθητές στο γυμνάσιο σε δύο πεδία: στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας (ανάγνωση, κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου) και στα Μαθηματικά (κατανόηση του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες).

Μόνον αυτά! Είναι προφανές, λοιπόν, ότι όλα τα υπόλοιπα μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα των δημοτικών σχολείων απλά υπάρχουν για να γεμίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα, ή σαν διάλειμμα ανάμεσα στη διδασκαλία των νεοελληνικών κειμένων, των μαθηματικών και των φυσικών. Όσο για τα γυμνάσια, η ανάγνωση και η κατανόηση νεοελληνικών κειμένων καθώς και η διδασκαλία των Μαθηματικών και της σημασίας του ρόλου τους στην καθημερινότητα, αποτελούν τα μόνα αξιόλογα αντικείμενα προς τα οποία θα πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μαθητών και διδασκάλων. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν, υπάρχουν και εδώ είτε για τη συμπλήρωση του ωρολόγιου προγράμματος είτε για την εκτόνωση των μαθητών, αφού οι αποκτώμενες γνώσεις είναι πρακτικά αδιάφορες ή άχρηστες.

Σαφής λοιπόν οι κατευθύνσεις των προτύπων πειραματικών γυμνασίων και λυκείων σαφή και τα εφόδια που χρειάζονται οι μαθητές στη ζωή τους: Γλώσσα και Μαθηματικά!

Όσο για το γονεϊκό άγχος του φροντιστηρίου και της οικονομικής επιβάρυνσης των επίδοξων μαθητών των πρότυπων πειραματικών σχολείων, η απόφαση είναι αφοπλιστική:
«Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.»

Όλα καλά, λοιπόν, τελείωσε και αυτό!!

Τί άλλο μας περιμένει;

Advertisements

One thought on “Εισαγωγικές εξετάσεις στα πρότυπα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια – «Αγωνία» τέλος

  1. Δεν ξέρω γιατί ο αρθογράφος τελειώνει με τη φράση «Όλα καλά…» σας ενημερώνω ότι 4.000 περίπου παιδιά που φοιτούν ήδη στα πρότυπα γυμνάσια καρδιοχτυπούν μαζί με τους γονείς τους γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να «διωχθούν» από το σχολείο που φοιτούν ήδη 3 χρόνια! Οι εξετάσεις είναι τύπου PISA κανένα από τα παιδιά δεν έχει εκπαιδευτεί σ’ αυτό το σύστημα εξετάσεων. Τα παιδιά που μπήκαν το 2010 με κλήρωση -όπως όριζε ο νόμος- θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις μαζί με όποιους άλλους μαθητές επιθυμούν, απ’ οποιοδήποτε σχολείο της περιφέρειας, οπότε καταλαβαίνεται πόσο σκληρός θα είναι ο ανταγωνισμός. H κ. Διαμαντοπούλου και ο κ. Μπαμπινιώτης είχαν δώσει περίοδο χάριτος στα παιδιά που είχαν μπει πριν ψηφιστεί ο νόμος. Είμαστε φαίνεται η γενιά των πειραμάτων. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί γίνονται αυτές οι εξετάσεις αφού ο κ. Υπουργός Παιδείας μας είπε ότι μέχρι το 2017 δεν θ’ αλλάξει τίποτα στις πανελλαδικές εξετάσεις και το λύκειο, οπότε δεν ξέρω πιο το νόημα για τα παιδιά να εξεταστούν σε σύστημα που δεν πρόκειται να ξαναεξεταστούν ή να χρησιμοποιήσουν. Μήπως για να απορροφηθούν τα κονδύλια των ΕΣΠΑ μεταξύ των ημετέρων που θα λάβουν μέρος στη δημιουργία αυτών των προγραμμάτων; Πάλι ανθρωποφαγία για το χρήμα;

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.