Σκεύη κεραμέως

skevi1

skevi2

skevi3

skevi4

skevi5

Εικόνες από την πρώτη ανάσταση στην Κέρκυρα (Μ. Σάββατο πρωί).

Advertisements