Το Νέο Λύκειο αναδιαρθρώνεται

Το νέο λύκειο της Άννας Διαμαντοπούλου, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι στο ΦΕΚ, αναδιαρθώνεται από τον νυν υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Οι αλλαγές, εφόσον περάσουν όπως υπάρχουν στο σχέδιο νόμου, αλλάζουν πράγματι το λύκειο, όχι απαραίτητα όλες προς το καλύτερο.

Στη συνέχεια, περιοριζόμενος στα πρώτα άρθρα που αφορούν το γενικό λύκειο, καταγράφω κάποιες παρατηρήσεις, που προέκυψαν από την ανάγνωση του σχεδίου, παραβλέποντας τα συντακτικά και τα τυπογραφικά αβλεπτήματα που εντοπίζονται σε πολλά σημεία του σχεδίου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η αυξημένη σημασία των βαθμών προαγωγής στην Α΄ και τη Β΄ και απόλυσης στην Γ΄ λυκείου, με την αναλογική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του βαθμού «προαγωγής και απόλυσης», του πέμπτου δηλαδή βαθμού που θα συνυπολογίζεται για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναβαθμίζει αναντίρρητα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην κάθε τάξη.

Η άντληση των μισών θεμάτων των γραπτών εξετάσεων από τράπεζα θεμάτων διασφαλίζει, ως ένα βαθμό την απαιτούμενη ισότητα όλων των μαθητών και εξισορροπεί κάπως τον βαθμο δυσκολίας των γραπτών εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Επίσης, αν κατανοώ ορθά, διότι δεν λέγεται ρητά, βάζει τέρμα στη διάκριση διδακτέας και εξεταστέας ύλης, όπως άλλωστε γίνεται τόσα χρόνια στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο τρόπος όμως διαμόρφωσης του τελικού βαθμού ανά μάθημα δεν διασφαλίζει την απαραίτητη ισότητα ανάμεσα στους μαθητές, οι οποίοι στο τέλος της τριετούς σπουδής τους, θα μετρούν με αγωνία τα μόρια πρόσβασης στην σχολή που τους ενδιαφέρει. Η διαμόρφωση των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων τόσο από τράπεζα θεμάτων όσο και από τον διδάσκοντα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η διαμόρφωση όμως του τελικού βαθμού από τον μέσο όρο της γραπτής και της προφορικής βαθμολογίας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλοίωσης της πραγματικής εικόνας του μαθητή με την πριμοδότησή του στην προφορική βαθμολογία. Επίσης θέτει τους εκπαιδευτικούς μπροστά σε διλήμματα και στην ασφυκτική πίεση γονέων και μαθητών για την υψηλή προφορική τους βαθμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι με την πρώτη εφαρμογή του νόμου, θα δούμε τις προφορικές βαθμολογίες σε όλα τα σχολεία να αγγίζουν το άριστα. Μια λύση θα ήταν η επαναφορά του παλαιότερου μέτρου, με την αναπροσαρμογή του προφορικού βαθμού στις ± 4 μονάδες σε σχέση με τον γραπτό.

Θετική κρίνεται η επαναφορά του 10 ως βάσης για την προαγωγή (εκείνο το 9,5 ήταν κάπως…), η εισαγωγή της βάσης του 10 στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά για την απόλυση καθώς και η αποσύνδεση των απολυτηρίων εξετάσεων από τις πανελλαδικές.

Ασαφής είναι η παράγραφος που αφορά το απολυτήριο. Σε ποια μαθήματα αναφέρεται; Όπως είναι διατυπωμένο αφήνει ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο να αναφέρεται σε όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων (αυτό γράφεται στον ημερήσιο τύπο) όσο και σε εκείνα μόνον της Γ΄ τάξης. Αξιοπερίεργο είναι επίσης το ότι περιλαμβάνεται ο προφορικός βαθμός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου, όταν ο γενικός βαθμός της κάθε τάξης καθορίζεται από τον μέσο όρο μόνον των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Άραγε ο βαθμός της Φυσικής Αγωγής θα περιλαμβάνεται και στον «γενικό βαθμό απόλυσης» που πολλαπλασιάζεται με 0,9 για τη διαμόρφωση του «Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης»;

Άκρως προβληματική κρίνεται η διαμόρφωση του προγράμματος της Γ΄ λυκείου η οποία μετατρέπεται ξεκάθαρα σε φροντιστηριακή τάξη προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τις αυξημένες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων των ομάδων προσανατολισμού. Αυτό θα επιφέρει την περαιτέρω υποβάθμιση των υπολοίπων μαθημάτων γενικής παιδείας, παρά τον υπολογισμό τους στο απολυτήριο και στη διαμόρφωση του «Βαθμού προαγωγής και απόλυσης». Ίσως θα ήταν καλύτερο, εφόσον το προβάδισμα δίνεται στα μαθήματα προσανατολισμού και αυτός είναι ο σαφής στόχος του Υπυργείου, να αποκτούσε η Γ΄ τάξη αμιγώς φροντιστηριακό χαρακτήρα, τα τμήματα να συγκροτηθούν με βάση τις ομάδες προσανατολισμού, το μάθημα των Νέων Ελληνικών να ενταχθεί στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού και τα λοιπά μαθήματα γενικής παιδείας να μετατραπούν σε μαθήματα επιλογής. Τί νόημα έχει η συγκρότηση τμημάτων γενικής παιδείας όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πέντε τετράωρα προσανατολισμού!

Απορία, τέλος, προκαλεί, τουλάχιστον σε μένα, ο καθορισμός του βαθμού προαγωγής και απόλυσης με τον πολλαπλασιασμό των γενικών βαθμών με τους διδόμενους συντελεστές και τη διαίρεση του αθροίσματος δια τρία. Αν κατανοώ ορθά το κείμενο και οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί, αυτός στην καλύτερη περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 14, αφού με γενικούς βαθμούς ανά τάξη 20, 20, 20 το αποτέλεσμα είναι: (20Χ0,5)+(20Χ0,7)+(20Χ0,9)=42/3. Αν πράγματι αυτό ισχύει, τότε η προβλεπόμενη αναπροσαρμογή αφορά όλους τους μαθητές που πετυχαίνουν μέσο όρο στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα μεγαλύτερο του 14. Ή μήπως κάτι άλλο σκέφτονταν οι συντάκτες;

Αλήθεια, ποιοί πρότειναν στο Υπουργείο τις αλλαγές; Ποιοί είναι οι σύμβουλοι του Υπουργείου στα θέματα που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου; Πολύ θα ήθελα να το γνώριζα…

Δείτε το σχέδιο νόμου ΕΔΩ http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/sxedio_nomou_anadiarthrosi_defterobathmias_ekpaideysis_2013_0.pdf

Advertisements