Η ερευνητική εργασία της μίας ώρας

Στον νέο νόμο που αφορά την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νόμος 4186/2013), η ερευνητική εργασία περιορίζεται στη δεύτερη τάξη του Λυκείου στη μία ώρα, ενώ μέ τις φετινές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται αυστηρά η τετράμηνη (σχολικό τετράμηνο) διάρκειά της. Αν εν τέλει ισχύσει τούτο, γιατί όλα είναι ενδεχόμενα και μια τροποποίηση μπορεί να έλθει την οποιαδήποτε στιγμή, από την επόμενη χρονιά οι μαθητές της Β΄ Λυκείου καλούνται να ερευνήσουν ένα δοσμένο θέμα, να συνθέσουν και να παρουσιάσουν την ομαδική τους εργασία μέσα σε λιγότερες από 14 διδακτικές ώρες (45λεπτες) δηλαδή μέσα σε 10 ώρες των 60 λεπτών.

Προφανώς θα μετρήθηκε ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων φάσεων και φάνηκε ότι τόσο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια ερευνητική εργασία. Άλλωστε, θα μπορούσε κάποιος να προσθέσει, οι μαθητές της Β΄Λυκείου γνωρίζουν καλά τα μεθοδολογικά εργαλεία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα φέρουν σε πέρας μια ομαδική ερευνητική εργασία από την προηγούμενη εμπειρία τους, εκείνη της Α΄ τάξης.

Σκέφτομαι ότι για να γράψω ένα άρθρο χρειάζομαι τουλάχιστον δύο μήνες σχεδόν αποκλειστικής απασχόλησης και αναρωτιέμαι:

Πώς να σταθώ απέναντι σε όλους αυτούς που καταφέρνουν σε τόσο λίγο χρόνο να φέρουν σε πέρας μια έρευνα (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, σύνθεση);

Πώς να σταθώ απέναντι στους μαθητές και στους συναδέλφους που θα αναλάβουν και θα ολοκληρώσουν μια ερευνητική εργασία σε 14 διδακτικές ώρες;

Νιώθω αμήχανα…

 

Advertisements