Μικρές μοναδικές υπάρξεις XVIII

Στρουθία

Στρουθίον ημεδαπόν

struthion2

Στρουθίον αλλοδαπόν

struthion1

Και τα δύο πεινασμένα.