Βιβλία… ορθά και ανάποδα

Οι δύο προηγούμενες προτάσεις έχουν οι καθεμιά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ένας συνδυασμός όμως και των δύο μπορεί να οδηγήσει σε κάτι αντίστοιχο με αυτό της φωτογραφίας….

 

Advertisements