20150722_123106

Ολημερίς τον φτιάχνανε το βράδυ ξηλωνόταν. Έτσι πέρασε η άνοιξη και ήλθε το καλοκαίρι.
Σήμερα εκτίθεται ως εξαιρετικό δείγμα σχεδιασμού, προγραμματισμού και αποτελεσματικότητας.
Οι επισκέπτες της Κέρκυρας καλούνται να τον δοκιμάσουν, να τον περπατήσουν και να χαρούν τη σκόνη του.

Advertisements