Συνδρομητές

Οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια εγκαινιάζουν το  σύστημα προαγοράς βιβλίων, για να καλύψουν μέρος των εξόδων έκδοσης επιστημονικών βιβλίων που δεν έχουν τη σιγουριά ούτε της πανεπιστημιακής ούτε της ελεύθερης αγοράς.
Η κρίση οδηγεί τους εκδοτικούς οίκους στην αναζήτηση εναλλακτικών και στην υιοθέτηση της παλαιότερης πρακτικής των συνδρομητών.
Αν οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια και οι εκδοτικοί οίκοι που θα υιοθετήσουν την πρακτική αυτή, υιοθετούσαν πλήρως το παλαιότερο μοντέλο, έγραφαν δηλαδή και τα ονόματα των συνδρομητών στο τέλος των βιβλίων τους, όπως γινόταν κάποτε, ο ιστορικός του μέλλοντος θα είχε στη διάθεσή του πολύτιμο υλικό, ανάλογο με αυτό που συγκέντρωσε και μελέτησε για τον 18ο και τον 19ο αιώνα ο Φίλιππος Ηλιού.

Advertisements