Αιτήματα

Πλούτον και πενίαν μή μοι δώς, σύνταξον δέ μοι τα δέοντα και τα αυτάρκη, ίνα μη πλησθείς ψευδής γένωμαι και είπω Τίς με ορά; ή πενηθείς κλέψω.

Παροιμίαι, 30,8

Advertisements

Βιβλικά 1

Μακάριος εκείνος που δεν ακολουθεί τη βούληση των ασεβών και στην κάθεδρα των λοιμών δεν κάθεται,
αλλά μέρα και νύχτα έχει αφιερωμένη τη σκέψη του στη μελέτη και στην εφαρμογή του νόμου.
Μοιάζει με το φυτεμένο σε πλούσια τρεχούμενα νερά δένδρο,
που αποδίδει ώριμους καρπούς στον καταλληλο καιρό και τα φύλλα του ποτέ δεν πέφτουν.
Ό,τι και αν κάνει θα έχει αίσιο τέλος.
Αντίθετα, ο ασεβής είναι σαν το χνούδι που το παρασέρνει ο άνεμος και το εξαφανίζει. Χάνεται και αυτός και τα έργα του.

Ψαλμός 1, αποσπάσματα

Βιβλικά 3

Ο άνθρωπος·
σαν χορτάρι μοιάζουν οι μέρες του,
σαν το άνθος του αγρού
που χάνεται όταν φυσήξει ο άνεμος
και δεν υπάρχει πια ούτε κανείς γνωρίζει τον τόπο του.

 Ψαλμός 102, απόσπασμα

Βιβλικά 2

Γιατί τα έθνη συμπεριφέρονται σαν αφηνιασμένα άλογα και γιατί οι λαοί βασανίζουν το μυαλό τους με πράγματα που αποδεικνύονται φρούδα;
Οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνάχθηκαν εναντίον μας!
Ας διαρρήξουμε τους δεσμούς μαζί τους και ας ξεφορτωθούμε τον ζυγό τους!
Συνετιστείτε και μορφωθείτε εσείς που κυβερνάτε και δικάζετε πάνω στη γη.
Αρπάξτε στα χέρια σας την παιδεία.

Ψαλμός 2, αποσπάσματα.